Light Electric Vehicles (LEV's)

Gepubliceerd op 15 april 2022 om 19:23

LEV’s kunnen bijdragen aan de oplossing van

complexe maatschappelijke mobiliteitsvraagstukken.

Er wordt een gouden toekomst voorspeld voor zogenaamde micromobiliteit omdat men toch mobiel wil zijn in een beperkte ruimte.

Het gaat hierbij om kleine lichtgewicht voertuigen met snelheden lager dan 45 km/h en voor de kortere ritten.

Kleiner dan de auto, efficiënter dan de fiets. Dat ze licht en elektrisch zijn, betekent dat ze minder vervuilend zijn en minder ruimte innemen dan traditionele vervoersmiddelen. Elektrische stepjes brengen je snel en soepel van A naar B, elektrische bakfietsen vervoeren je pakketje van de rand van de stad naar je voordeur. Schone en stille microcars bevoorraden de winkels. In technische termen vallen Light Electric Vehicles in de Europese L-categorie.

 

Het LEV kenniscentrum is opgericht om kennis, voorlichting, onderzoek en nieuws onder de aandacht te brengen. 

Een divers team van gedreven experts voeren onderzoek uit en projecten op gebeid van micromobiliteit.

Op deze website vindt u de meest actuele informatie over de toekomst van onze mobiliteit. 

Waarom LEV’s?

Minder uitstoot, minder files. Meer ruimte om ons voort te bewegen en meer plek voor groen en andere voorzieningen die leven in de stad zo fijn maken. LEV’s zijn een eigentijdse aanvulling op bestaande vervoersmiddelen en zijn zeer geschikt om te combineren met het gebruik van auto’s en openbaarvervoer.

De potentie van LEV’s is groot. Maar er zijn ook nog complexe vraagstukken en dilemma’s die raken aan veel verschillende thema’s en aspecten.

 

Bij het LEV kenniscentrum worden deze vraagstukken vanuit drie thema’s benadert:

 

Beleid & Mobiliteit

De overheid speelt op verschillende niveaus een belangrijke rol in de ontwikkeling van LEV’s. Ze heeft dan ook grote belangen. Klimaatdoelstellingen, economische ontwikkeling en verkeersveiligheid bijvoorbeeld. Het ontwikkelen van passende wet- en regelgeving, het stimuleren van innovatie en het bereikbaar houden van binnensteden zijn slechts enkele aspecten die met elkaar in balans moeten worden gebracht.

 

Mens & Techniek

LEV’s zijn fascinerende gadgets. Technologische ontwikkeling stelt ons in staat onszelf steeds verder, sneller en efficiënter te verplaatsen…

 

Business & Innovatie

In het snel veranderende landschap van de micromobiliteit zien pionierende ondernemers kansen voor B2B oplossingen en..

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.