Beemobs

Beemobs is een nieuwe generatie auto fabrikant.

Het uitgangspunt bij het bouwen van een microcar is de eindgebruiker.  

Het eerste model de Beemobs Bee1 is helemaal opnieuw ontworpen om de gebruiker een meer praktische en comfortabele transport oplossing te bieden.

Microtransport zorgt voor minder congestie in stedelijke gebieden, minder lawaai en CO2 uitstoot.

Alle ontwerp-, bouw- en productiefasen worden uitgevoerd in Turkije. 

 De 100% elektrische milieuvriendelijke voertuigen zijn van hoge kwaliteit en gebouwd met een veiligheidskooi.

Beemobs bied hiermee een nieuwe en unieke transport oplossing voor in de steden.   

 


De toekomst van microtransport groeit met slimme,

schone  en speciaal gebouwde voertuigen. 

 Duurzame mobiliteit voor een uitstootvrije leefomgeving.

 

Met de komst van milieuzones in de grote steden in Nederlands groeit ook de vraag naar mobiliteit oplossingen. 

Vanaf 2025 gelden er voor taxi's, bestelbussen en vrachtauto's, brom- en snorfietsen en pleziervaart uitstootvrije zones.

Waarbij de milieu zones in Nederland van klein naar een steeds groter gebied gaan.

Om mee te gaan in de transitie van de uitstootvrije stadslogistiek hebben de gemeente uitvoeringsagenda's opgesteld.

Hierin wordt duidelijk uitgelegd wanneer en waar de milieuzones komen.

Veel informatie staat op: https://www.opwegnaarzes.nl/bedrijven 

Als bedrijf kunt u gebruik maken van diverse fiscale regelingen en er komen ook stimuleringsregelingen vanuit het Rijk.

Ondernemers kunnen voor de aanschaf van een uitstootvrijebestel- en vrachtauto een financiële bijdrage ontvangen.   

De zero emissiezones komen eraan. Over waar en alle regelingen leest u hier:

https://staging.opwegnaarzes.nl/bedrijven 

 


Beemobs

100% gebouwd in Turkije.

Professionele voertuigen.

Gebouwd voor intensief gebruik.

Categorie L6e- BU en L7e- CU.

Meerdere configuraties mogelijk.

Geschikt voor alle milieu zones.

Lage onderhoud kosten (TCO).

Hoge kwaliteit is standaard.

Ontworpen voor de bestuurder.

 

 

Beemobs is de aanbieder van duurzaam microtransport.

 

 

Wilt u informatie delen over Beemobs stadslogistiek?